Author Archives: admin


banana

English: banana Bahasa: pisang [...]

food

English: food Bahasa: makanan [...]

clothes

English: clothes Bahasa: pakaian [...]

city

English: city Bahasa: kota [...]

book

English: book Bahasa: buku [...]

fly

English: fly Bahasa: terbang [...]

boy

English: boy Bahasa: anak laki-laki [...]
Powered by: Wordpress